Generalforsamling d. 14.mar.22 kl. 17.00.

Så er det igen tid til at afholde vores årlige Generalforsamling, der venligst er sponseret af Gouda Rejseforsikring, hvor den også afholdes: Gouda Rejseforsikring, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV.

Her har du mulighed for at stille spørgsmål, komme med forslag og også være med til at bestemme, hvem der skal sidde i PATA bestyrelsen.

DAGSORDEN

  1. VALG AF DIRIGENT
  2. VALG AF REFERENT
  3. FORMANDENS BERETNING
  4. BESTYRELSENS FORVENTNINGER TIL 2024
  5. GODKENDELSE AF REGNSKAB
  6. GODKENDELSE AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
  7. INDKOMNE FORSLAG
  8. VALG TIL BESTYRELSEN

Følgende udgår af bestyrelsen:
Micky Maceiras
June Nielsen

Følgende er på valg til bestyrelsen og ønsker at genopstille:
Martin Schmidtsdorff, Atlantic Link
Pakpon Nuangsen, Thai Airways
Flemming Handberg, Stay-Local

Øvrige der ønsker at opstille kan sende en mail til Sekretariatet på pata@pata.dk senest 7 dage før.

  1. VALG AF SUPPLEANT

Følgende afgår som suppleant: Claus Vestergaard, Radisson Hotels
Der skal derfor vælges en ny

Interesserede opstillere kan sende en mail til Sekretariatet på pata@pata.dk senest 7 dage før.

  1. VALG AF REVISOR

Følgende genopstiller som revisor: Carsten L. Pedersen, Billetkontoret

11) EVENTUELT

Invitationen kommer ud ca. 1 måned før

Eventet er kun for medlemmer af PATA.