Generalforsamling d. 17.mar.22 kl. 17.15.

Så er det igen tid til årets Generalforsamling, som samtidig er din mulighed for at bidrage med forslag og idéer til foreningen og være med til at beslutte, hvem der skal sidde i bestyrelsen.

Igen i år har vi valgt at holde den online, og du har stadig mulighed for at komme med kommentarer, spørgsmål og selvfølgelig at stemme.

DAGSORDEN

  1. VALG AF DIRIGENT
  2. VALG AF REFERENT
  3. FORMANDENS BERETNING
  4. BESTYRELSENS FORVENTNINGER TIL 2022
  5. GODKENDELSE AF REGNSKAB
  6. GODKENDELSE AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
  7. INDKOMNE FORSLAG
  8. VALG TIL BESTYRELSEN

Følgende er på valg til bestyrelsen og ønsker at genopstille:


Pakpon Nuangsen, Thai Airways
June Nielsen, InterTravel
Flemming Handberg, Stay Local

Øvrige der ønsker at opstille kan sende en mail til Sekretariatet på pata@pata.dk.

Afgående medlemmer: Martin Schmidtsdorff, Atlantic Link

  1. VALG AF SUPPLEANT

Følgende opstiller som suppleant: Claus Vestergaard, Radisson Hotels

  1. VALG AF REVISOR

Følgende genopstiller som revisor: Carsten L. Pedersen, Billetkontoret

11) EVENTUELT

TILMELDING her

Eventet er kun for medlemmer af PATA.