—–

Så er det igen tid til årets Generalforsamling, som samtidig er din mulighed for at bidrage med forslag og idéer til foreningen og være med til at beslutte, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Fortvivl ikke – det bliver ikke kedeligt – men efterfulgt af en god gang underholdning med ingen ringere end Rytteriet, der igen i år vil give os alle et godt grin med på vejen.

TID OG STED
Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 17.15 på Radisson Collection Hotel, Hammerichsgade 1, København

PROGRAM
17.15-17.45: Check in og registrering
17.45-18.00: Velkomst af PATA Danmark og Air Transat
18.00-18.45: Generalforsamling
18.45-19.15: Buffet og mingle
19.15-19.45: Underholdning – Rytteriet Live
19.45: Tak for i aften

TILMELDING
Senest den 21. februar 2020. Begrænset antal deltagere pr. bureau. Arrangementet er kun for PATA medlemmer.
Ved annullering mindre end 5 timer før arrangement start opkræves no show gebyr kr. 250,-.

Ved din tilmelding bekræfter du samtidig, at billeder taget af dig under arrangementet må offentliggøres på PATA´s hjemmeside, Facebook og Linkedin side samt i PATA´s nyhedsbreve.

27. februar 2020 – PATA Generalforsamling 2020 (København)
Sender

DAGSORDEN

1) VALG AF DIRIGENT
2) VALG AF REFERENT
3) FORMANDENS BERETNING
4) BESTYRELSENS FORVENTNINGER TIL 2020
5) GODKENDELSE AF REGNSKAB (se regnskab her)
6) GODKENDELSE AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT (se budget her)
7) INDKOMNE FORSLAG

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne § 18 og § 26.

Nuværende tekst § 18: Der opkræves no-show fee ved udeblivelse til arrangementer. Beløbets størrelse fremgår af det informationsmateriale, der er lavet i forbindelse med arrangementet samt findes på www.pata.dk. Afbud skal meddeles skriftligt til sekretariatet senest 5 timer før arrangement start med mindre andet er aftalt. Afbud er først gældende, når medlemmet har modtaget en bekræftelse på afbuddet fra Sekretariatet. Betales no show gebyr ikke, bliver medlemmet ekskluderet fra at deltage i PATA DK’s arrangementer fremadrettet.
Ny tekst § 18: Der opkræves no-show fee ved udeblivelse til arrangementer. Beløbets størrelse fremgår af det informationsmateriale, der er lavet i forbindelse med arrangementet samt findes på www.pata.dk. Afbud skal meddeles skriftligt til sekretariatet senest 24 timer før arrangement start med mindre andet er aftalt. Afbud er først gældende, når medlemmet har modtaget en bekræftelse på afbuddet fra Sekretariatet. Betales no show gebyr ikke, bliver medlemmet ekskluderet fra at deltage i PATA DK’s arrangementer fremadrettet.

Nuværende tekst § 26: Bestyrelsen består af 8 til 10 personer. PRIVAT medlemmer såvel som repræsentanter for FIRMA medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Mindst 1 (eet) bestyrelsesmedlem skal være repræsentant for et FIRMA medlem. Der kan ikke vælges mere end 1 (een) repræsentant fra hvert FIRMA medlem til bestyrelsen. Det tilstræbes at bestyrelsen sammensættes med lige repræsentation fra flyselskaber, rejsearrangører/leverandører (udbydere) og rejsebureauer (sælgere). Den samlede bestyrelsen har 1 (een) suppleant.
Ny tekst § 26: Bestyrelsen består af 6 til 8 personer. PRIVAT medlemmer såvel som repræsentanter for FIRMA og/eller INTERNATIONAL medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Mindst 1 (eet) bestyrelsesmedlem skal være repræsentant for et FIRMA medlem. Der kan ikke vælges mere end 1 (een) repræsentant fra hvert FIRMA medlem til bestyrelsen. Det tilstræbes at bestyrelsen sammensættes med lige repræsentation fra flyselskaber, rejsearrangører/leverandører (udbydere) og rejsebureauer. Den samlede bestyrelsen har 1 (een) suppleant.

8) VALG TIL BESTYRELSEN

Der skal vælges personer til bestyrelsen.

Følgende er på valg til bestyrelsen og ønsker at genopstille:
Pakpon Nuangsen, Thai Airways
June Nielsen, InterTravel

Ønsker ikke genvalg (udtræder): Christian Bjerre, British Airways.
Øvrige afgående medlemmer: Claus Vestergaard, Radisson Hotels.
Opstiller: Margit Jensen, Jysk Rejsebureau

Yderligere interesserede opstillere kan skrive til Sekretariatet senest 7 dage før (20.feb.20).

9) VALG AF SUPPLEANT
Følgende opstiller som suppleant: Flemming Handberg. Stay Local

10) VALG AF REVISOR
Følgende genopstiller som revisor: Carsten L. Pedersen, Billetkontoret

11) EVENTUELT
Forslag skal være Sekretariatet skriftligt i hænde senest 20. februar 2020 på pata@pata.dk

SPONSOR